ALSICO

ALSICO

ALSICO 150 150 CO2 Strategy

Het meten van onze CO2-voetafdruk heeft ons geholpen om punten voor verbetering te identificeren op uiteenlopende aspecten, zoals transport, mobiliteit, verpakking en grondstofaankopen. Door onze werknemers te betrekken bij het verminderen van de CO2-uitstoot is de koolstofvoetafdruk geëvolueerd van een meetinstrument naar een waardevol strategisch instrument.

Le bilan carbone nous aidé à identifier des points à améliorer sur des aspects différents tels que le transport, la mobilité, les emballages et les achats de matières premières. En impliquant nos travailleurs dans l’exercice de réduire nos émissions CO2, le bilan carbone a évolué d’un instrument de mesure vers un instrument stratégique précieux.

Wouter De Broeck